درمان واریس

درمان واریس

ضایعه های عروقی پوستی، ضایعه هایی به شکل خال، لک، زخم یا توده های خوش خیم و بدخیم هستند که جزو اصلی تشکیل دهنده شان رگ های سرخرگی ـ سیاهرگی و لنفاوی است. متخصص پوست برای تشخیص نوع ضایعه عروقی، به شکل و رنگ ضایعه در بیمار توجه می کند اما در بررسی های تخصصی تر بررسی ساختمان سلولی آزمایشات بافت شناسی ضایعه لازم است.

درصد موفقیت درمان به قطر ضایعه های عروقی، میزان عمرشان بستگی دارد. ضایعه هر چه سطحی تر و ته رنگ قرمزتر داشته باشند و اشعه لیزر به عروقش برسد، طبعاً میزان موفقیت هم بالاست، مانند لکه های ماه گرفتگی و خال های عنکبوتی. ضایعه هایی که عمق بیشتری دارند و بنفش تر هستند، درمان مشکل تر است. در مواردی که ضایعه به درمان مقاومت نشان می دهد، می توان از لیزرهای دیگری مانند اندی یگ و دی اکسیدکربن استفاده کرد. ضایعه هایی که عمق خیلی زیادی دارند و بخشی از آنها از تابش اشعه لیزر جان سالم می برد، قابلیت عود دوباره را دارند. در ضایعه های بزرگ و پر از رگ و خون، به دلیل خونریزی های زیاد و غیرقابل کنترلی که اتفاق می افتد از جراحی استفاده نمی شود و از سایر روش های درمانی کمک گرفته میشود.